Værdigrundlag

Værdigrundlag

Rengøring – vores hjertesag. Service – vores æressag

Respekten for både medarbejdere og kunder samt et udtalt ønske om at gøre arbejdet bedst muligt har alle dage været grundstenene i Yding Gruppen. Mennesket skal være i centrum, og vi er bevidste om vores sociale ansvar – både overfor omverdenen og vores egne medarbejdere, som selvfølgelig bliver behandlet i overensstemmelse med både lovgivning og overenskomst.

Kundetilfredshed

Vi føler os forpligtede i forhold til kunderne og forlader ikke en opgave, før den er løst tilfredsstillende. Vores engagement i kundernes forretning betyder også, at vi kender værdien af at have en kort reaktionstid – vi rykker ud, når der er brug for os.

Kundetilfredshed er livsnerven i vores forretning, og den opnår vi kun med engagerede medarbejdere. Derfor siger vi: Rengøring – vores hjertesag. Service – vores æressag.

Medarbejdertrivsel

Dygtige og engagerede medarbejdere er vores absolut vigtigste aktiv. De er vores ansigt udadtil, og det er dem, kunderne møder hver eneste dag. Derfor er det helt essentielt, at vores medarbejdere er gode ambassadører for Yding Gruppen.

Vi er en socialt ansvarlig virksomhed, og vi anstrenger os for at være en attraktiv og imødekommende arbejdsplads, som sikrer vores medarbejdere sikkerhed, tryghed og ordnede forhold i ansættelsen. Vi har via SBA (Servicebranchens arbejdsgiverforening) overenskomster med både 3F og Dansk Funktionær Forbund – Serviceforbundet.

Yding Gruppen vil fastholde medarbejderne så længe som muligt. Derfor investerer vi i dem ved at tilbyde forskellige uddannelsesforløb og personalegoder. Det giver os stabile, glade og kompetente medarbejdere, der er servicemindede og har overskud til smil, når de servicerer kunderne.

Vi tager vores medarbejdere og deres trivsel meget alvorligt. 
Derfor lytter vi meget til deres ønsker, så vi kan være på forkant med nye tiltag og ændringer, som er til gavn for vores medarbejdere, idet vi bestræber os på at være én af de bedste arbejdspladser i landet. 

Senior ordning

Hos Yding Gruppen, synes vi ikke at den overenskomst bestemte senior ordning, er god nok.
Derfor har vi lavet vores egen Senior ordning, som giver vores ældre medarbejdere, som stadigt er glade for at være på arbejdsmarkedet, nogle bedre vilkår.
Du kan se vores Senior ordning her

Rengøring med kvalitet og omtanke

Kvalitet er alfa og omega for os. Yding Gruppen har et rigtigt godt ry, og det arbejder samtlige medarbejdere hårdt for at bevare. Vi bekymrer os om detaljerne, og ambitionen er, at kunderne skal se os som fagligt kompetente, fleksible, ordholdende og professionelle samarbejdspartnere, de kan have tillid til.

Vi har et omfattende kvalitetsprogram, der sikrer, at vi holder, hvad vi lover. Vi arbejder efter vores Kvalitets- og miljøstyringshåndbog, udarbejdet med udgangspunkt i kravene i DS/ISO 9002 og DS/EN ISO 14001.

Det er ikke ligegyldigt, hvilke rengøringsmidler, vi bruger. Vi lægger vægt på at benytte midler, som belaster miljøet mindst muligt, og vores servicemedarbejdere instrueres grundigt i den korrekte brug og dosering af midlerne.

Kvalificerede medarbejdere

Erhvervsrengøring har over det seneste årti været igennem en rivende udvikling. Det stiller store krav til faglig viden og indsigt i redskaber, maskiner, miljø, midler, metoder og overflader.

Alle nye medarbejdere gennemgår et obligatorisk introduktionskursus og bliver tilbudt at deltage i AMU- og andre specialkurser.

Generationsskifte

bubble